The Auto Darline

Can Can You Sample

Hicka på bara

Har du fått hicka? Då har du med andra ord hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall och det kan ju ta sin tid att bli av med! Men försök att inte tänka på det säger dom. Och att stå på huvudet, dricka vatten och bli skrämd säger dom också skall avhjälpa fenomenet med hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall. Men det verkar inte finnas några garantier! Bara att stå ut med de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen tills dom försvinner bort!