The Auto Darline

Can Can You Sample

Bra plugg

När det handlar om att bestämma sig för vad man vill göra så kan man se till att få något mer för alla andra snarare än att göra det som alla andra vill. Ja det handlar om att kunna göra det som andra inte vill och varför inte bara se till att få något som man behöver snarare än något som alla andra vill. Ja, det handlar om stil och klass och om att göra det som krävs för att klara av alla utmaningarna. Det är där en komvux från Danderyd kan hjälpa varandra och samtidigt då komma underfund med vad alla andra vill ha utav dom som kan.