The Auto Darline

Can Can You Sample

Bli fri från beroenden

Att vara beroende är inte alltid så enkelt som man tror. Att bryta ett beroende kan ses som omöjligt, men är inte alltid enkelt att förstå för utomstående. Alla som har alkoholproblem förstår det här och även om de sakta men säkert förstör sina liv finns det mycket hjälp som man faktiskt kan få. Med rätt terapi kan man få den hjälpen som man behöver för att komma på banan igen. Något som man måste komma ihåg är att alkolism är en sjukdom. Precis som med alla andra sjukdomar måste också denna behandlas på ett bra sätt.